PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTINGENT - OG UTSTYRSKASSE

Man er klar over at i målgruppen ( barn og unge 6-18 år) finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta på fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Tilskuddet utbetales direkte  til foreningen/aktiviteten barnet/ungdommen deltar på.

Det gis inntil kr. 2000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år om gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, eks.: helsøstre, lærere, miljøarbeidere. lagledere, trenere m.fl.

Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ ungdommen deltar i aktiviteten. Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Det må benyttes et eget søknadsskjema som finnes på kommunens og frivilligsentralens hjemmesider.

Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til.

Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist !